GT7遊戲教學|《拉花教室②-痛車製作方法》

 

相信 GT7 推出一段日子,唔少玩家都好似阿非咁唔識喺遊戲入面製作痛車,而今次成員 Timo 就教大家點樣運用當中功能去製作心愛嘅拉花或痛車!

 

 

 

 

GTZ 痛車盃報名:https://bit.ly/3BD0QMw

 


 

GTZ – GRAN TURISMO GAMERZ
Facebook Group: https://bit.ly/3i96yuT
WhatsApp Group: https://bit.ly/3whOI0I