SRO GTWC E-Sports Asia 2022 Rd.3 Australia|賽事成績

Marco Wong 成功奪得全場季軍及 Silver 組別亞軍!Chris Tsang 以全場 P16 衝線,Au Yeung Ho Long 則以 P25 衝線。