SRO GTWC Asia Esports|第一站-巴塞隆拿(重賽)

繼「電競賽車也出現紅旗?」事件後,賽會於較早前宣佈將第一回合成績作廢並擇日重賽,並把所有後續賽站順延一星期舉行。

 

收到這個消息後一眾車手固然「有人歡喜有人愁」,取得前列位置的車手不希望成績作廢,其他車手則為有機會改寫成績感到興奮。

 

一眾 Z-Challenger 車手已經準備就緒,希望明天能順利爭取更好的成績,邀請大家 6 點一齊睇直播為四名 Z-Challenger 車手打氣!

 


 

DRIVER LINEUP

 

Z-Challenger Racing

#9 Marco Wong – BMW M4 GT3

#33Chris Tsang – Bentley Continental GT3 2018

 

Z-Challenger Racing Junior

#5 Au Yeung Ho Long – Porsche 911 II GT3 R 2019

#901 Ryan Chan – BMW M4 GT3