Z-Challenger Racing VLOG|MCGP Day 0

 

13 Nov – Day 0

 

一年一度澳門格蘭披治大賽車再次舉行,比賽週亦正式開始!車隊成員跟據指引,完成 7+3 隔離,於 13 Nov 踏足賽場,賽車亦安全抵達會場,已經完成拆櫃入咗 Pit 房!盧思豪受澳門車天車地邀請,與車迷進行見面及交流!今年 Z-Challenger Racing 會有 3 名車手,分別出戰 TCR #28 Lo SzeHo、#13 Jason Mok 及 F4 #82 Royce Yu。各位車手加油!目標係再次衝擊頒獎台!