ERGP Endurance Edition|第二站-非洲站

 

即将上演 ERGP Endurance Edition 的第二站,一众车手将前往非洲前 F1 大奖赛场地 Kyalami 赛道作赛。 Z-Challenger 将派出三支车队,而今站各队阵容略有变化,70 号车队将暂时缩减到两个车手的组合,71 号车队的 Ryan Chan 将跳过第二轮比赛,专注学业。 69 号车队则保留原有阵容,车手们赛前寄望能最大限度地发挥 Bentley 战车零加磅优势,全力在今站争取最好成绩。

 


 

DRIVERS LINEUP

 

#69

Jacky Wong

Chester Lam

Chris Tsang

 

#70

Calix Poon

Cheuk Long Lee

 

#71

Jason Mok

Marco Wong

Au Yeung Ho Long